ԵՄ հաղորդակցության կոմիտե տեղեկատվություն անդամ պետություններից թվային հեռուստատեսությանը անցնելու մասին (անգլերեն)