Եվրոպայի խորհրդի հանձնարարականը հանրային ծառայությունների վերաբերյալ (անգլերեն)