Հանրային հեռարձակման անկախության երաշխիքի մասին Եվրոպայի խորհրդի հանձնարարական (անգլերեն)