Մեդիա բազմակարծության և մեդիա բովանդակության բազմազանության մասին Եվրոպայի խորհրդի հանձնարարական (անգլերեն)