Հեռարձակման ոլորտի անկախության և գործառույթների մասին Եվրոպայի խորհրդի հռչակագիր (անգլերեն)