Եվրոպայի խորհրդի հանձրարարականը թվային հեռարձակման ժողովրդավարության և սոցիալական ոլորտի վրա ազդեցության չափորոշիչների մասին (անգլերեն)