Ընտրությունների անաչառ և հավասարակշռված լուսաբանում