Էկոնոմ-X 3. Ուկրաինական պատերազմը, մեր ֆինանսներն ու տնտեսությունը