«Մանկական խաչմերուկ» տարածաշրջանային նախագիծ․«Մենք ենք» հեռուստահաղորդումը Հայաստանում, 2008 թ․(անգլերեն)