«Մանկական խաչմերուկ» տարածաշրջանային նախագիծ․ «Մենք ենք» հեռուստահաղորդումը Հայաստանում, 2007 թ․ (անգլերեն)