«Մանկական խաչմերուկ» տարածաշրջանային նախագիծ․ «Անցումային տարիք» հեռուստահաղորդումը Ադրբեջանում, 2007 թ. (անգլերեն)