«Մանկական խաչմերուկ» տարածաշրջանային նախագիծ․ «Մեր ճեպընթացը» հեռուստահաղորդումը Վրաստանում, 2007 թ․ (անգլերեն)