Հայտարարություն Քրեական օրենսգքրի նոր նախագծի վերաբերյալ