Հայտարարություն տեղեկատվության ազատությունը սահմանափակող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ