Հայտարարություն վիրավորանքի և զրպարտության համար նախատեսվող դրամական փոխհատուցման առավելագույն չափերը հնգապատկելու մասին՝ առաջին ընթերցմամբ ընդունվելու կապակցությամբ