Հայտարարություն հունիսի 16-ին լրագրողների հանդեպ կիրառված բռնության վերաբերյալ