Հայտարարություն խորհրդարանում ԶԼՄ-ների աշխատանքի սահմանափակումների վերաբերյալ