Հայտարարություն լրագրողի մուտքը Ազգային ժողով արգելելու կապակցությամբ