Հայտարարություն «Ժողովուրդ» թերթի խմբագրություն ներխուժելու վերաբերյալ