Հայտարարություն Երևանի Քաղաքապետարանի կողմից լրատվամիջոցներին անհատույց կամ վարձակալության հիմունքներով տրամադրված տարածքներն ազատելու մասին ստացած ծանուցման վերաբերյալ