Հայտարարություն արտակարգ դրության ժամանակ տեղեկատվության տարածումը կարգավորելու վերաբերյալ