Հայտարարություն արտակարգ դրության ժամանակ տեղեկատվության տարածումը կարգավորելու վերաբերյալ (մաս 2)