Հայտարարություն առաջին ընթերցմամբ ընդունված «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքի նախագծի շուրջ մտահոգությունների կապակցությամբ