Հայտարարություն անձնական տվյալների մշակման համակարգի թափանցիկության ապահովման վերաբերյալ