Լրատվամիջոցների վարկանիշները, դեկտեմբերի 5-15, 2001 թ